सूचना

सूचना यस राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको ठेक्का नं. ICB/Works/Pokhara/phase-I/01/74/75, Construction of Pokhara Football Stadium (phase-I) को Technical Document Evaluation मा मूल्यांकन समितीको मूल्यांकनमा Great Sports-M.A. Construction Eligible रहेको र सोकोFinancial Document  यहि मिति २०७५ मंसिर १४ गते (2018 November 30) का दिन दिउँसो १ः०० बजे परिषदको केन्द्रिय कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा खालिने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो […]

FederationsView All

समाचार / गतिबिधि View All