आठौं राष्ट्रिय खेलकुद – २०७५ , जिल्लाछनौट सम्वन्धी सूचना ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद

आठौं राष्ट्रिय खेलकुद – २०७५

जिल्लाछनौट सम्वन्धी सूचना ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको आयोजनामा पा“चनम्बर प्रदेशका विभिन्न स्थानहरुमा आगामी २०७५ साल मंसीर २१–२८ गतेसम्म संचालन हुने आठौं राष्ट्रिय खेलकुद – २०७५ को जिल्ला छनौट तपसिल बमोजिमको मितिमा हुने हुदा सम्वन्धीत खेलका खेलाडीहरुले सम्वन्धीत जिल्ला खेलकुद विकास समितिको कार्यालयमा सम्पर्क गरी खेलाडी दर्ता फारम भर्नुहुन र छनौट प्रतियोतिगामा सहभागी हुनुहुन सवैको जानकारीका निमित्त यो सूचना प्रकासित गरिएको छ । सम्वन्धीत जिल्ला खेलकुद विकास समितिहरुले यसै सूचनालाई आधार मानी आफ्नो कार्य गर्नु गराउनु हुन समेत जानकारी गराईन्छ ।

नोट ः खेलाडी कोटा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको wave site (www.nsc.gov.npमा राखिएको छ ।

तपसिल

१. खेलाडी दर्ता फारम भर्ने मिति २०७५ साल आश्विन १०– १९ गते सम्म ।

२. जिल्ला छनौट ः २०७५ साल कार्तिक ९ देखि कार्तिक १६ गते सम्म ।

आठौं राष्ट्रिय खेलकुद – २०७५

कार्यकारी समितिको सचिवालय

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद

त्रिपुरेश्वर, काठमाण्डौं ।

Players Registration Form

Pradesh no. 1 kheladi kota -2075

Pradesh no. 2 kheladi kota -2075

Pradesh no 3 kheladi kota -2075

Pradesh no. 4 kheladi kota -2075

Pradesh no 5 kheladi kota -2075

Pradesh no. 6 kheladi kota -2075

Pradesh no. 7 kheladi kota -2075


समाचार / गतिबिधि View All

Upcoming Events View All