आठौं राष्ट्रिय खेलकुद – २०७५ को जिल्ला छनौट सम्वन्धी जानकारी ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद

आठौं राष्ट्रिय खेलकुद – २०७५

कार्यकारी समितिको सचिवालय

७७ वटै जिल्ला खेलकुद विकास समितिहरुलाई आठौं राष्ट्रिय खेलकुद – २०७५ को जिल्ला छनौट सम्वन्धी जानकारी ।

१. जिल्लालाई प्राप्त कोटाका खेलका खेलाडीहरुको खेलाडी दर्ता तोकिएको मिति भित्र गराउनुहुन ।

२. जिल्लालाई प्राप्त कोटा नभएता पनि आठौं राष्ट्रिय खेलकुद – २०७५ मा समावेश भएका खेलका खेलाडीहरुले खेलाडी दर्ता फाराम भर्न चाहेमा फाराम भराउनुहुन ।

३. मिति २०७५/०६/०९ गतेको नया“ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिकमा स्वयंसेवक प्रशिक्षक नियुक्ति गर्ने सम्वन्धी सूचना प्रकासित भएको हु“दा सोहि अनुसार आवेदन संकलन गर्नुहुन ।

४. ७७ वटै जिल्ला खेलकुद विकास समितिहरुले आफुलाई प्राप्त जिल्ला कोटा मध्ये जिल्लामा प्रशिक्षक नभएको खेलमध्ये कुनै एक खेलको १ (एक) जना मात्र स्वयंसेवक प्रशिक्ष्ँक ६० (साठी) दिनको निमित्त दैनिक रु. ६००।– (खाजा तथा खाना वापत) का दरले सुविधा उपलब्ध गराउने गरि नियुक्ति प्रदान गरि सचिवालयमा जानकारी गराउनुहुन ।

५. जिल्ला छनौट भएका खेलाडीहरुको खेलाडी दर्ता फारामको एक प्रती प्रदेश खेलकुद परिषदमा र एक प्रति आठौं राष्ट्रिय खेलकुद – २०७५ को सचिवालय पठाई दिनहुन । जिल्लामा भएको जिल्ला छनौटमा सहभागी सम्पूर्ण खेलाडीहरुको नाम, थर, खेल र इभेन्ट्स समेत समावेश गरी आठौं सचिवालयमा उपलब्ध गराई दिनहुन तथा त्यसको सफ्ट कपी shresthasiju@gmail.comमा उपलब्ध गराई दिनहुन ।

६. आठौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता संचालन निर्देशिका – २०७५ र आर्थिक कार्यविधि – २०७५ यूवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा अध्ययनको चरणमा रहेकोले जिल्ला छनौट गर्दा सातौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता संचालन निर्देशिका – २०७३ र आर्थिक कार्यविधि – २०७३ अनुसार गर्नुहुन ।

थपजानकारीको लागिः

आठौं राष्ट्रिय खेलकुद – २०७५ को सचिवालय

सम्पर्क नं. ०१–४२६२०७९

आठौं राष्ट्रिय खेलकुद – २०७५

कार्यकारी समितिको सचिवालय

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद

त्रिपुरेश्वर, काठमाण्डौं ।

कार्यकारी समितिको सचिवालयको जानकारी -2075


समाचार / गतिबिधि View All

Upcoming Events View All