10th SA Game – 2006

Colombo, Shrilanka
Gold – 7
1
Kamal Bahadur Adhikari
Weightlifting
2
Bina Lama Khadka
Wushu
3
Raj Kumar Rosalie
Wushu
4
Sulochana Sijwakha
Karate
5
Kushal Shrestha
Karate
6
Manita Sahi
Taekwondo
7
Deepak Bista
Taekwondo
Silver – 15
1
Sushil Gimire
Boxing
2
Macha Ratna Maharjan
Wushu
3
Bhuwan Shrestha
Wushu
4
Dhanbir Maharjan
Wushu
5
Amrita Shakya
Karate
6
Ram Limbu
Karate
7
Subhadra Shrestha / Roji Nagarkoti / Sangita Dangol / Romika Rai
Karate
8
Kanchi Maya Koju
Athletics
9
Arjun Bahadur Basnet
Athletics
10
Kumar Manandhar
Taekwondo
11
Aayusha Shakya
Taekwondo
12
Padhma Gurung
Taekwondo
13
Dharma Raj Yadav
Wrestling
14
Debu Thapa
 Judo
15
Ranju Rai
Judo
Bronze – 31
1
Sumina Shrestha
Badminton
2
Sumina Shrestha / Samjhana Khaling / Sara Devi Tamang / Neri Thapa / Shrijana Shrestha
Badminton
3
Balaram Thapa / Pasupati Paneru / Ram Singh Chaudhari / Indra Mahata / Anil Lakhe
Badminton
4
Rabindra Shakya / Rajendra Kapali / Sushil Kumar Paudel / Gopal Maharjan / Sunder Gothe
Table Tennis
5
Sandhya Shakya / Muna Basukala / Gita Thapa Magar / Rita Prajapati / Suvekchha Newang
Table Tennis
6
Mahesh Rijal
Boxing
7
Purna Bahadur Lama
Boxing
8
Anil Gurung
Boxing
9
Bishnu Rijal
Boxing
10
Beg Bahadur Pande
Wushu
11
Shyam Bista
Wushu
12
Bhushan Bajracharya
Wushu
13
Rukmini Thapa Magar
Wushu
14
Gautam Dangol
Wushu
15
Pancha Man Maharjan
Wushu
16
Krishna Kala K.C.
Karate
17
Binod Shakya
Karate
18
Rabindra Dahal
Karate
19
Ram Saran Twati
Karate
20
Nir Bahadur Moktan / Kedar Bahadur Simkhada / Ganesh Thing / Purna Bahadur Balami
Karate
21
Sailesh Rana / Alish Shrestha / Kisim Lal Tharu / Om Bahadur Kumal
Swimming
22
Sangina Baidhya
Taekwando
23
Indira Rai
Judo
24
Radha Devi Rai
Judo
25
Devendra Karmacharya
Judo
26
Subrat Shrestha
Judo
27
Boni Lal Rawat Yadhav
Wrestling
28
Krishna Thapa / Bhawana Sunuwar / Kshitiz Gurung / Manida Shaha
Squash
29
Gyan Bahadur Shrestha
Weightlifting
30
Nepali Team
Football
31
Nepali Team (Women)
Volleyball

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *