उद्घाटन सामाराेह खेलकूद गीत प्रस्तुत गर्दै काेमल वली