दोश्रो मनमोहन स्मृति उपत्यकाव्यापी करातेको उद्घाटन गर्ने क्रममा सूचना, सञ्चार तथा प्रवधि गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा (दायाँ) रेफ्री सह संयोजक महेश रन्जितलाई खेल सामाग्री प्रदान गर्दै


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *