राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता सञ्चालन निर्देशिका, २०७० ( चौथो संशोधन) फाइल हेर्नुहोस्
National Sports Council Logo फाइल हेर्नुहोस्
राष्ट्रिय-खेलकुद-विकास-ऐन-२०७७ फाइल हेर्नुहोस्
सम्पत्ती विवरण फर्म 2069 फाइल हेर्नुहोस्
कार्य सम्पादन मुल्याङ्कन फर्म फाइल हेर्नुहोस्