10th SAF Game – 18 to 28 April 2006, Colombo, Srilanka

Gold – 9
1 Kamal Bahadur Adhikari Weightlifting
2 Bina Lama Khadka Wushu
3 Raj Kumar Rosalie Wushu
4 Sulochana Sijwakha Karate
5 Kushal Shrestha Karate
6 Manita Sahi Taekwondo
7 Deepak Bista Taekwondo
Silver – 15
1 Sushil Gimire Boxing
2 Macha Ratna Maharjan Wushu
3 Bhuwan Shrestha Wushu
4 Dhanbir Maharjan Wushu
5 Amrita Shakya Karate
6 Ram Limbu Karate
7 Subhadra Shrestha / Roji Nagarkoti / Sangita Dangol / Romika Rai Karate
8 Kanchi Maya Koju Athletics
9 Arjun Bahadur Basnet Athletics
10 Kumar Manandhar Taekwondo
11 Aayusha Shakya Taekwondo
12 Padhma Gurung Taekwondo
13 Dharma Raj Yadav Wrestling
14 Debu Thapa Judo
15 Ranju Rai Judo
Bronze – 29
1 Sumina Shrestha / Samjana Khaling / Saradevi Tamang / Neri Thapa / Srijana Shrestha Badminton  
2 Balaram Thapa / Pashupati Panaru / Ram Singh Chaudary / Indra Mahat /  Anil Lakhe Badminton  
3 Rabindra Shakya / Rajendra Kpali / Sushil Kumar Poudel / Gopal Maharjan / Sundar Gothay Tabel Tennis
4 Sandyia Shakya / Muna Basukala / Gita Thapamagar / Rita Prajapati / Subakchya Nemang Table Tennis
5 Mahesh Rijal Boxing
6 Purna bahadur Lama Boxing
7 Anil Gurung Boxing
8 Bishnu Rijal Boxing
9 Beg Bahadur Pandey Wushu
10 Shyam Bista Wushu
11 Bhushan Bajracharya Wushu
12 Rukmadi Thapamagar Wushu
13 Gautam Dangol Wushu
14 Panchman Maharjan Wushu
15 Krishnakala K.C. Karate
16 Binod Shakya Karate
17 Rabindra Dahal Karate
18 Ramsharad Tawati Karate
19 Nir Bahadur Moktan / Kedar Bahadur Simkhada / Ganesh BahadurThing / Purna Bahadur Balami Karate
20 Sailesh Rana / Alish Shrestha / Kishim Lal Tharu / Om Bahadur Kumal Swimming
21 Sangina Baidhya Taekwondo
22 Indira Rai Judo
23 Rada Devi Rai Judo
24 Devendra Karmachrya Judo
25 Subrat Shrestha Judo
26 Buni Lal Rawat Yadav Wrestling
27 Gyan Bahadur Shrestha Weightlifting
28 Nepal Team (Female) Football
29 Nepal Team (Female) Volleyball
30 Nepal Team (Female) Squash
RankNationGoldSilverBronzeTotal
1 India (IND)1185937214
2 Pakistan (PAK)467167184
3 Sri Lanka (SRI)*376378178
4 Nepal (NEP)15143160
5 Afghanistan (AFG)671831
6 Bangladesh (BAN)3153250
7 Bhutan (BHU)031013
8 Maldives (MDV)0000
Totals (8 nations)225232273730

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *