Nepal Goju-Ryu Karate -Do Association

एनएससी दर्ता न.: 044

बोर्ड समिति

नाम पद फोन न. इमेल विवरण
Mr. Chandra Prakash Gharti (C. P.)
President 9851135595 - -
Mr. B. R. Mitra
Secretary General 9851069838 - -
Mr. Sanu Babu Giri
Secretary 9841437942 - -

संघको विवरण/सूचना

स्थापित ः २०६०
विवरण ः २०६०।२।१५ मा पुनर्गठित
२०६४।९।३० मा पुनर्गठित
२०६८।५।२४ मा निर्वाचित
२०७२।१२।०६ मा निर्वाचित

१. अध्यक्ष श्री चन्द्र प्रकाश घर्ती (सि.पी)      ९८५११३५५९५
२. उपाध्यक्ष श्री भरत अधिकारी                 ९८५१०६१२८४
३. उपाध्यक्ष श्री ओम्पु लामा                       ९७४११४४६७७
४. महासचिव श्री वि.आर. मित्र                  ९८५१०६९८३८
५. सचिव श्री सानु बाबु गिरी                      ९८४१४३७९७२
६. सदस्य श्री दिपक लामा
७. सदस्य श्री पुष्पा कुमारी क्षेत्री
८. सदस्य श्री प्रकाश राई
९. सदस्य श्री जीवन कुमार मल्ल
१०. सदस्य श्री बीरेन्द्र बहादुर शाही
११. सदस्य श्री सानुकाजी नगरकोटी