राष्टिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन निर्देशिका,२०७९ फाइल हेर्नुहोस्
“आऊ खेल खेलौं कार्यक्रम” फारम फाइल हेर्नुहोस्
“आऊ खेल खेलौं कार्यक्रम” सुचना फाइल हेर्नुहोस्
राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता सञ्चालन निर्देशिका, २०७० ( चौथो संशोधन) फाइल हेर्नुहोस्
National Sports Council Logo फाइल हेर्नुहोस्
राष्ट्रिय-खेलकुद-विकास-ऐन-२०७७ फाइल हेर्नुहोस्
  • 1
  • 2