National Sports Council Logo फाइल हेर्नुहोस्
प्रधानमन्त्री-राष्ट्रिय-प्रतिभा-पुरस्कार-सूचना फाइल हेर्नुहोस्
छनोट कमिटि गठन सम्वन्धमा फाइल हेर्नुहोस्
राष्ट्रिय-खेलकुद-विकास-ऐन-२०७७ फाइल हेर्नुहोस्
सम्पत्ती विवरण फर्म 2069 फाइल हेर्नुहोस्
कार्य सम्पादन मुल्याङ्कन फर्म फाइल हेर्नुहोस्