खेलकुद पुरस्कार तथा सम्मानका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना फाइल हेर्नुहोस्
Weightlifting National Records फाइल हेर्नुहोस्
Swimming National Records (Short Couse) फाइल हेर्नुहोस्
राष्टिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन निर्देशिका,२०७९ फाइल हेर्नुहोस्
“आऊ खेल खेलौं कार्यक्रम” फारम फाइल हेर्नुहोस्
“आऊ खेल खेलौं कार्यक्रम” सुचना फाइल हेर्नुहोस्
राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता सञ्चालन निर्देशिका, २०७० ( चौथो संशोधन) फाइल हेर्नुहोस्
National Sports Council Logo फाइल हेर्नुहोस्
  • 1
  • 2