Nepal Renbukai Karate Association

NSC Registration No.: 051

Board Members

Name of Person Designation Phone No. Email Address Details/Information
Mr. Resam Lama
Presedent 9851022648 - -
Mr. Buddhabir Lama
Secretary General 9851081507 - -

Details/Information of Association

स्थापित ः २०६२
विवरण ः २०६२।५।२० मा तदर्थ समिति
२०६८।१२।७ मा तदर्थ समिति गठन
२०६९।२।६ मा निर्वाचित
२०७१।४।२७ मा निर्वाचित (ब.उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र १ सदस्यको मात्र निर्वाचित )
२०७३।३।४ मा निर्वाचित

 1.  अध्यक्ष श्री रेशम लामा                         ९८५१०२२६४८
 2.  सह–अध्यक्ष श्री प्रेमलाल बम्जन           ९८४१२४५२५१
 3.  बरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री कमल राज लामा
 4.  उपाध्यक्ष श्री शिव बहादुर बस्नेत
 5.  महा–सचिव श्री बुद्धवीर लामा              ९८५१०८१५०७
 6.  सचिव श्री डिल कुमारी नेपाल               ९८४५११४३४०
 7.  कोषाध्यक्ष श्री सुस्मिता गुरुङ्ग
 8.  सदस्य श्री हिरादेवी राई
 9.  सदस्य श्री युद्ध लामा
 10.  सदस्य श्री दशरथ चन्द
 11.  सदस्य श्री शेषुका राई
 12.  सदस्य श्री राम प्रसाद खनाल
 13.  सदस्य श्री रमेश तामाङ्ग