Nepal Rugby Association

NSC Registration No.: 037

Board Members

Name of Person Designation Phone No. Email Address Details/Information
Mr. Deepak Devekota
President 9851153441 - -
Mr. Chetan Raj Giri
Secretary General 9851066823 - -

Details/Information of Association

स्थापित ः २०५२
विवरण ः २०५४।५।१० मा पुनर्गठन
२०६८।१२।१७ मा पुनर्गठन
२०६९।२।१ मा निर्वाचित
२०७३।२।७ मा निर्वाचित

१. अध्यक्ष श्री टंकलाल घिसिङ, रामेछाप    ९८५११२०६१६
२. उपाध्यक्ष श्री गोविन्द प्रसाद भट्टराई
३. उपाध्यक्ष श्री दीपक देवकोटा
४. उपाध्यक्ष श्री धर्र्म बहादुर श्रेष्ठ
५. महासचिव श्री चेतनराज गिरी                ९८५१०६६८२३
६. सचिव श्री गोविन्द घिमिरे
७. कोषाध्यक्ष श्री सुरेन्द्र लामा
८. सदस्य श्री रविन्द्र बहादुर शाही
९. सदस्य श्री पवन कुमार थापा
१०. सदस्य श्री गौरी शंकर राणा
११. सदस्य श्री योगेन्द्र पुन
१२ सदस्य श्री सुनिता विष्ट
१३ सदस्य श्री विकास आचार्य