Nepal Sotokan Karate Association (SKI)

NSC Registration No.: 041

Details/Information of Association

स्थापित ः २०५४
विवरण ः २०५४।४।५ मा पुनर्गठित
२०५९।५।२८ मा पुनर्गठित
२०६२।५।६ मा पुनर्गठित
२०६७।०४।२० मा पुनर्गठित
२०६८।६।७ मा निर्वाचित
२०७४।४।७ मा निर्वाचित

१. अध्यक्ष श्री हेम कुमार श्रेष्ठ                      9841339661
२. उपाध्यक्ष श्री प्रमिला सिंह श्रेष्ठ
३. उपाध्यक्ष श्री राम बहादुर के.सी.
४. महासचिव श्री भूमिका लिम्बू सुब्बा        9851140397
५. सचिव श्री हरि बहादुर थापा मगर          9851042902
६. कोषाध्यक्ष श्री जलदराज बैद्य
७. सदस्य श्री प्रमोद बर्दिया
८. सदस्य श्री समुन्द्र काजी श्रेष्ठ
९. सदस्य श्री अशुचन्द
१०. सदस्य श्री दयाराम भट्टराई
११. सदस्य श्री लिलाराज डाँगी
१२. सदस्य श्री राजेन्द्र बहादुर दुलाल
१३. सदस्य श्री नविन दाहाल
१४. सदस्य श्री नेहा राज्य लक्ष्मी शाह
१५ सदस्य श्री त्रिलोचन कृष्ण श्रेष्ठ
१६ सदस्य श्री महेश प्रसाद पौडेल
१७ सदस्य श्री जय कुमार तामाङ्ग