Nepal Wado Kai Karate Association

NSC Registration No.: 040

Board Members

Name of Person Designation Phone No. Email Address Details/Information
Mr. Murari Tamang
Presidente 9841294332 - -
Mr. Narayan Bahadur Magar
Secretary General 9851093807 - -

Details/Information of Association

स्थापित ः २०५२
विवरण ः २०५३।११।१५ मा पुनर्गठित
२०६२।२।१८ मा पुनर्गठित
२०६७।०१।३१ मा पुनर्गठित
२०६७।०४।०७ मा निर्वाचित
२०७१।५।१० मा निर्वाचित
२०७५।५।३० मा निर्वाचित

 1.  अध्यक्ष श्री मुरारी तामाङ्ग
 2.  उपाध्यक्ष श्री देव बहादुर लामा
 3.  उपाध्यक्ष श्री कमल बस्नेत
 4.  उपाध्यक्ष श्री विकास तामाङ्ग
 5.  उपाध्यक्ष श्री शशी कुमार तितुङ्ग
 6.  उपाध्यक्ष श्री बालकृष्ण थापा
 7.  महा–सचिव श्री नारायण बहादुर मगर
 8.  सचिव श्री आईतमान तामाङ्ग
 9.  कोषाध्यक्ष श्री सनमान गोले
 10.  सदस्य श्री सोम बहादुर तामाङ्ग
 11.  सदस्य श्री पेमा दोर्जे लामा
 12.  सदस्य श्री बीर बहादुर तामाङ्ग
 13.  सदस्य श्री रोदना घिमिरे
 14.  सदस्य श्री सुजिन्द्र के.सी.
 15.  सदस्य श्री रामकुमार थापा
 16.  सदस्य श्री झनक बहादुर अधिकारी
 17.  सदस्य श्री लक्ष्मी पौडेल
 18.  सदस्य श्री सुरेश बस्नेत
 19.  सदस्य श्री निरज तामाङ्ग
 20.  सदस्य श्री राजेन्द्र गौतम