Mr. Mahendra Kumar Rai Image

Mr. Mahendra Kumar Rai

Director, 9841243880

# Full Name Designation
1 रामचन्द्र कार्की नायव सुब्बा
2 रमिता पुन मगर स्टाफ नर्श (स.प्र.) (कामकाज -मन्त्रालय)
3 गजेन्द्र ब. खपाङ्गी सहायक द्वितिय
4 राम कुमार थारू सहायक द्वितिय
5 सुमन खनाल सहायक द्वितिय
6 दिपिका के.सी. सहायक द्वितिय
7 रोशन वुढाथोकी सहायक द्वितिय
8 रविन्द्र श्रेष्ठ सहायक द्वितिय
9 बालमुकुन्द नापित सहायक द्वितीय
10 छत्र कुमार राई कार्यालय सहयोगी