Mr. Aeknath Magar Image

Mr. Aeknath Magar

Chief, 9851207190

# Full Name Designation
1 एकनाथ मगर नायव सुब्बा
2 झुनादेवी शर्मा टा.नायव सुब्बा
3 रिता पाण्डे सहायक द्वितिय
4 प्रदिप थापा सहायक द्वितिय
5 गोविन्द रिमाल पियन
6 खिलराज तामाङ्ग सवारी चालक