नगद पुरस्कारको व्यवस्था

पदकव्यक्तिगत स्पर्धा तर्फ प्रत्येक खेलाडीलेसमूहगत स्पर्धा तर्फ प्रत्येक खेलाडीले
स्वर्ण२५ लाख१० लाख
रजत१५ लाख५ लाख
कास्य१० लाख३ लाख