नगद पुरस्कारको व्यवस्था

पदकव्यक्तिगत स्पर्धा तर्फ प्रत्येक खेलाडीलेसमूहगत स्पर्धा तर्फ प्रत्येक खेलाडीलेपूर्ववत व्यक्तिगत स्पर्धा तर्फ प्रत्येक खेलाडीले
स्वर्ण१० लाख२ लाख३ लाख
रजत३ लाख१ लाख ५० हजार२ लाख
कास्य२ लाख१ लाख१ लाख