एकनाथ मगर	 Image

एकनाथ मगर

9851207190

# Full Name Designation
1 एकनाथ मगर नायव सुब्बा
2 झुनादेवी शर्मा टा.नायव सुब्बा
3 रिता पाण्डे सहायक द्वितिय
4 प्रदिप थापा सहायक द्वितिय
5 सकुन्तला के.सी. पियन
6 खिलराज तामाङ्ग सवारी चालक